Trend - Kem

FANNY – Thương hiệu KEM thượng hạng PHÁP nhượng quyền kinh doanh.

Fanny là dòng kem thượng hạng có mặt tại Việt Nam từ năm 1994, các nguyên liệu cốt yếu đều được nhập khẩu từ Pháp và các vùng nguyên liệu độc quyền trên…