Trend - ICE Hà Nội

Vietfood & Beverage -  ProPack tháng 11 - 2019 được tổ chức tại Hà Nội, là Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm – Đồ uống & Thiết bị Công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm và đồ uống.

Additional Info

 • Địa phương Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian 06 - 09/11/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/11/09" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 06 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 09 Tháng 11 2019
 • Tháng Tháng 11
 • Năm 2019
 • Địa điểm Hà Nội