Trend - Hội nghị Phú Thọ

Hội nghị được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Quận 11, TP.HCM nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hợp tác thương mại giữa TPHCM và các tỉnh thành trong giai đoạn vừa qua, tiếp tục phát huy kết quả đạt được của hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa để tiếp tục đề ra phương hướng và hợp tác triển khai thực hiện giai đoạn 2020-2025.

Additional Info

 • Địa phương Quận 11, TPHCM
 • Thời gian 24 - 27/09/2020
 • Giờ mở cửa 09:00 - 21:30
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2020/09/27" count_time="21:30:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 24 Tháng 9 2020
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 27 Tháng 9 2020
 • Tháng Tháng 09
 • Năm 2020
 • Địa điểm TP.HCM