Hot trend - Hội chợ Xuân Đà Nẵng

Hội chợ Xuân ĐÀ NẴNG 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm

Hội chợ xuân thành phố Đà Nẵng 2019 với hơn 250 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, Hợp tác xã, siêu thị, tiểu thương tại Đà Nẵng và hơn 10 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.