Trend - Hội chợ Thương mại

EWEC 2021 - Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2021

Hội chợ EWEC 2021 dự kiến tổ chức từ ngày 04 - 09/08/2021 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương…

EWEC 2020 - Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2020

Hội chợ EWEC 2020 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, luôn nhận…

Vietnam Expo HCM 2020 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 tại TP.HCM

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 tại TP HCM - VIETNAM EXPO 2020 quy tụ chuỗi các Triển lãm chuyên ngành sẽ mang đến nhiều cơ hội kết…

VIETNAM EXPO 2021 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 tại Hà Nội

VIETNAM EXPO 2021 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 tại Hà Nội từ ngày 14 - 17/04/2021 quy tụ chuỗi các Triển lãm chuyên ngành mang đến…