Trend - Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2019

6 Lý do tham gia trưng bày tại Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2019

Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2019 là sự kiện xúc tiến thương mại sôi động hàng năm do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô trên 300 gian hàng. Đây là cơ…