Trend - Hội chợ ẩm thực

Mời đăng ký tham gia, thuê gian hàng Hội chợ Việt Nam - Asean Expo 2019

Viet Nam Asean Expo 2019 là Hội chợ Triển lãm Mua sắm Ẩm thực và Giao lưu Văn hóa giữa 10 nước Asean và Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 10/07/2019 đến 14/07/2019 tại Trung tâm Triển lãm và…