Trend - Hội chợ Đông Tây

EWEC 2021 - Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2021

Hội chợ EWEC 2021 dự kiến tổ chức từ ngày 11 - 16/11/2021 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương…

EWEC 2020 - Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2020

Hội chợ EWEC 2020 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, luôn nhận…