Trend - Hội chợ Đà Nẵng

EWEC 2021 - Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2021

Hội chợ EWEC 2021 dự kiến tổ chức từ ngày 04 - 09/08/2021 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương…

Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2020

Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2020 được tổ chức từ ngày 09 - 14/12/2020 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng với quy mô trên 300 gian hàng nhằm vận…

EWEC 2020 - Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2020

Hội chợ EWEC 2020 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, luôn nhận…

Lịch Sự kiện - Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng năm 2021

Danh sách Sự kiện, Lịch Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng năm 2021,... ✅ BTC trực tiếp ký kết Hợp đồng thuê gian hàng ✅ Hỗ trợ Truyền thông Thương hiệu - Xúc…