Trend - Hoạt náo viên

VietBest mời cộng tác phục vụ, hỗ trợ sự kiện

Nhằm hỗ trợ đối tác giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ tại các Sự kiện - Hội chợ Triển lãm, VietBest tìm kiếm các ứng viên tài năng với các tiêu chí sau: