Trend - Hiến pháp

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HOÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 1992 

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Hết hiệu lực
 • Số hiệu 68-LCT/HĐNN8
 • Năm ban hành 1992
 • Ngày ban hành 15/04/1992
 • Ngày hiệu lực 15/04/1992
 • Trích yếu Hiến pháp
 • Chủ thể ban hành Quốc hội
 • Người ký Lê Quang Đạo
 • Bị điều chỉnh/thay thế bởi

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992

________________________

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Hết hiệu lực
 • Số hiệu Không số
 • Năm ban hành 2001
 • Ngày ban hành 25/12/2001
 • Ngày hiệu lực 07/01/2002
 • Trích yếu Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)
 • Người ký Nguyễn Văn An
 • Điều chỉnh/thay thế cho
 • Bị điều chỉnh/thay thế bởi

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Toàn bộ
 • Số hiệu Không số
 • Năm ban hành 2013
 • Ngày ban hành 28/11/2013
 • Ngày hiệu lực 01/01/2014
 • Trích yếu Hiến pháp năm 2013
 • Chủ thể ban hành Quốc hội
 • Người ký Nguyễn Sinh Hùng
 • Điều chỉnh/thay thế cho