Trend - Hàng Việt Nam chất lượng cao

Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019

Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) TP. Hồ Chí Minh 2019 với chủ đề “Tinh hoa gia vị Việt và nước mắm truyền thống”, hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 1/5/2019.