Trend - Hàng hải

INMEX VIETNAM 2019 - Triển lãm quốc tế ngành hàng hải

INMEX VIETNAM 2019 – Triển lãm quốc tế ngành hàng hải thu hút các công ty hàng đầu trên toàn cầu tham gia, các chuyên gia trong ngành, các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp và sẽ tạo ra cơ…