Trend - Hàng gia dụng

LifeStyle Vietnam 2019 – Hội chợ quốc tế HÀNG GIA DỤNG và QÙA TẶNG 2019

LifeStyle Vietnam 2019 – Hội chợ quốc tế hàng gia dụng và qùa tặng 2019 kỳ vọng thu hút khoảng 2.000 nhà nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 15.000 khách hàng Việt…