Trend - Hàn

Metal & Weld 2018 - Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Hàn cắt và Gia công kim loại Việt Nam

METAL & WELD đã là diễn đàn chuyên nghiệp tạo cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trưng bày các sản phẩm, công nghệ mới nổi bật, có tính ứng dụng cao.