Trend - Hàn

METAL & WELD đã là diễn đàn chuyên nghiệp tạo cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trưng bày các sản phẩm, công nghệ mới nổi bật, có tính ứng dụng cao.

Additional Info

 • Địa phương SECC - Quận 7, TP.HCM
 • Thời gian 28/11 - 01/12/2018
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 28 Tháng 11 2018
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 01 Tháng 12 2018
 • Tháng Tháng 11, Tháng 12
 • Năm 2018
 • Địa điểm TP.HCM