Trend - Hạ tầng

VIPILEC 2019 - Triển lãm quốc tế về cơ sở hạ tầng cảng biển và logistics tại Việt Nam

VIPILEC 2019 - Triển lãm quốc tế về cơ sở hạ tầng cảng biển và logistics tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/06/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.