Trend - Hà Nội

VietBaby Fair Hà Nội 2019 - Triển lãm quốc tế sản phẩm dịch vụ mẹ bầu, mẹ và trẻ em tại Việt Nam 2019

Tiếp nối sự thành công của Triển lãm Vietbaby tại TP.HCM, Triển lãm quốc tế sản phẩm, dịch vụ cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em 2019, lần đầu tiên sẽ tổ chức…

Hà Nội - Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố năm 2021

UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 5858/UBND-KT ngày 24/12/2020 chấp thuận về Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức…