Trend - Global Expo

Global Expo 2019 là Hội chợ Triển lãm đầu tiên tại Mỹ đặc biệt hướng đến các Doanh nghiệp Việt, một cơ hội lý tưởng cho hàng hóa “made in Vietnam” thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Đây cũng là dịp để các doanh nhân Việt Nam gặp gỡ xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại với nhiều nền kinh tế lớn trên khắp thế giới.

Additional Info

 • Địa phương California, Mỹ
 • Thời gian 20 - 21/09/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/09/21" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ sáu, 20 Tháng 9 2019
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 21 Tháng 9 2019
 • Tháng Tháng 09
 • Năm 2019
 • Địa điểm Mỹ - USA