Hot trend - Global Expo

Global Expo 2019 - Hội chợ Triển lãm Toàn cầu tại Mỹ năm 2019

Global Expo 2019 là Hội chợ Triển lãm đầu tiên tại Mỹ đặc biệt hướng đến các Doanh nghiệp Việt, một cơ hội lý tưởng cho hàng hóa “made in Vietnam” thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Đây cũng là dịp để các doanh nhân Việt Nam gặp gỡ xúc tiến đầu tư, trao đổi thương mại với nhiều nền kinh tế lớn trên khắp thế giới.