Trend - GlassTech

GlassTech Vietnam 2019 - Triển lãm quốc tế về công nghệ kính tại Việt Nam lần thứ 4

GlassTech Vietnam 2019 - Triển lãm quốc tế về công nghệ kính tại Việt Nam lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 14/08 - 16/08/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.