Trend - Giống

Tạm hoãn Hội chợ Triển lãm Giống - Nông nghiệp Công nghệ cao - Chăn nuôi tại TP.HCM 2020 tại Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học (số 2374 Quốc lộ 1, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

Additional Info

 • Địa phương Quận 12, TPHCM
 • Thời gian Tạm hoãn
 • Giờ mở cửa 07:30 - 20:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/09/13" count_time="20:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN TẠM HOÃN[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 10 Tháng 9 2020
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 13 Tháng 9 2020
 • Tháng Tháng 09
 • Năm 2020
 • Địa điểm TP.HCM