Trend - Giày da

Hội chợ da giày, tuần lễ mua sắm – Hội thi “Thợ giỏi ngành da giày lần 2”

Sự kiện Hội chợ da giày, tuần lễ mua sắm – Hội thi “Thợ giỏi ngành da giày lần 2” sẽ diễn ra từ ngày 15 - 24/12/2018 tại Quảng trường Quận 4, khu công viên Khánh Hội và một…