Trend - Giáo dục

Global Art – Nhượng quyền thương hiệu hàng đầu thế giới về giáo dục sáng tạo cho trẻ em

Được thành lập năm 1999, nhưng phương pháp học tập và chương trình nghệ thuật làm giàu trí sáng tạo của Global Art đã được áp dụng và triển khai thực hiện trên toàn thế giới.