Trend - Giải trí

Giải trí ẩm thực mua sắm Khối lập phương

Sự kiện Giải trí ẩm thực mua sắm Khối lập phương sẽ diễn ra từ ngày 17/12/2018 - 16/01/2019 tại Thảo Cầm Viên - số 01 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí…