Trend - Giá đất

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về giá đất

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất.

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Toàn bộ
 • Số hiệu 44/2014/NĐ-CP
 • Năm ban hành 2014
 • Ngày ban hành 15/05/2014
 • Ngày hiệu lực 01/07/2014
 • Trích yếu Quy định về giá đất
 • Chủ thể ban hành Chính phủ
 • Người ký Nguyễn Tấn Dũng
 • Điều chỉnh/thay thế cho
  • Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
  • Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP
  • Bãi bỏ nội dung về giá đất quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Văn bản căn cứ
  • Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013