Trend - Gia công cơ khí

METALEX VIETNAM 2019 – Triển lãm quốc tế thiết bị MÁY MÓC và giải pháp gia công CƠ KHÍ

METALEX Vietnam 2019 là nơi các ngành công nghiệp sản xuất và hỗ trợ hội tụ hàng năm để khám phá các giải pháp gia công kim loại hiệu quả, ra mắt sản phẩm mới, các tiến bộ khoa học…