Trend - Franchise

Vietnam International Retail & Franchise Exhibition 2019 - Triển lãm quốc tế nhượng quyền thương hiệu và ngành bán lẻ

VIETRF 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghệ cửa hàng và Nhượng quyền thương hiệu sẽ diễn ra với các hoạt động đa dạng như trưng bày, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới, chương trình kết nối…