Hot trend - FoodHotel2019

Vietnam Local Specialties Fair 2018 – Hội chợ ĐẶC SẢN vùng miền Việt Nam

Lần đầu tiên Hội chợ “Đặc sản vùng miền Việt Nam” (Vietnam Local Specialities Fair) và Triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm - OVOP” (One Village One Product) được tổ chức cùng thời gian và địa điểm.

Food & Hotel Vietnam 2019 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp thực phẩm và nhà hàng, khách sạn

Food & Hotel Vietnam 2019 là sự kiện quốc tế duy nhất phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm và nhà hàng khách sạn ở khu vực Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam.