Trend - Dừa

Lễ hội Dừa Bến Tre 2019 - Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững

Lễ hội Dừa Bến Tre 2019 - Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14/11/2019 đến ngày 18/11/2019 tại thành phố Bến Tre.