Trend - Dừa

Lễ hội Dừa Bến Tre 2019 - Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14/11/2019 đến ngày 18/11/2019 tại thành phố Bến Tre.

Additional Info

 • Địa phương Bến Tre
 • Thời gian 14 - 18/11/2019
 • Giờ mở cửa 08:00 - 22:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/11/18" count_time="20:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc Thứ hai, 18 Tháng 11 2019
 • Tháng Tháng 11
 • Năm 2019
 • Địa điểm Bến Tre