Trend - Dịch vụ Đấu thầu Xây dựng

Dịch vụ Đấu thầu Xây dựng trực tuyến (online) giúp Chủ đầu tư chủ động chọn Nhà thầu tốt nhất phù hợp dự toán, thực hiện một phần hay thi công toàn bộ công trình bằng việc mời chào giá cạnh tranh, công khai: tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, chọn nhà cung cấp vật tư, thiết bị, trang trí nội ngoại thất, dịch vụ xin phép xây dựng,... Miễn phí hôm nay.