Trend - Coffee

Vietnam Int’l Coffee & Dessert Fair 2019 - Triển lãm cà phê và các món ngọt Việt Nam

Vietnam Int’l Coffee & Dessert Fair 2019 - Triển lãm cà phê và các món ngọt Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 31/10 - 02/11/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.