Trend - Cơ khí

Hoạt động chính: Thiết kế, gia công, chế tạo khuôn mẫu cho ngành nhựa

Additional Info

  • Điện thoại 0913745831
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Địa chỉ 1A21/3 Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Khu vực Bình Chánh, HCMC
  • Lĩnh vực Cơ khí - Chế tạo