Trend - Cơ khí

MTA VietNam 2019 - Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại tại Việt Nam

MTA VietNam 2019 - Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 02 - 05/07/2019 tại SECC - 799 Nguyễn…

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ PHÁT LỘC

Hoạt động chính: Thiết kế, gia công, chế tạo khuôn mẫu cho ngành nhựa