Hot trend - Christmas Market

Thao Dien Christmas Market 2018 - Saigon Outcast

Sự kiện Thao Dien Christmas Market 2018 - Saigon Outcast sẽ diễn ra từ ngày 22/12/2018 tại Saigon Outcast - 188/1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.