Trend - Chợ phiên Sài Gòn

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market ngày 17/03/2019

Ngày 17/03/2019 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market ngày 27/01/2019

Ngày 27/01/2019 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market ngày 13/01/2019

Ngày 13/01/2019 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market

Ngày 16/12/2018 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.