Trend - Chợ phiên

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market ngày 17/03/2019

Ngày 17/03/2019 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market ngày 27/01/2019

Ngày 27/01/2019 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market ngày 13/01/2019

Ngày 13/01/2019 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market

Ngày 16/12/2018 sẽ diễn ra Chợ Phiên Sài Gòn - Saigon Flea Market tại Tầng lửng tòa nhà Crescent Resident 2 - số 107 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ phiên xì phố market tại Tân Phú

Sự kiện Chợ phiên xì phố market tại Tân Phú sẽ diễn ra từ ngày 29/12 - 04/01/2019 tại Trung tâm thương mại Pandora City - số 1/1 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí…