Trend - Chợ hoa

Chợ hoa Vĩnh Lộc - Tết Kỷ Hợi Bình Chánh năm 2019

Chợ hoa Vĩnh Lộc - Tết Kỷ Hợi Bình Chánh năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 19/01 - 04/02/2019 tại Đường số 1 và đường số 6, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh,…