Trend - Chỉ thị 15

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

CHỈ THỊ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 ___________________ Trong tháng 3 năm 2020, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ…