Hot trend - Cafe Show

Vietnam Cafe Show 2019 - Triển Lãm Quốc Tế Cà Phê Tại Việt Nam 2019

VIETNAM CAFE SHOW 2019triển lãm chuyên biệt trong ngành công nghiệp cà phê, quy tụ các doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên khắp cả nước và thế giới và là một diễn đàn rộng lớn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về cà phê.