Trend - Cà phê

VIETNAM CAFE SHOW 2019 là triển lãm chuyên biệt trong ngành công nghiệp cà phê, quy tụ các doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên khắp cả nước và thế giới và là một diễn đàn rộng lớn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về cà phê.

Additional Info

 • Địa phương SECC - Quận 7, TP.HCM
 • Thời gian 02 - 04/05/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 02 Tháng 5 2019
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019
 • Tháng Tháng 05
 • Năm 2019
 • Địa điểm TP.HCM