Trend - Buôn Ma Thuột

Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

09 - 16/03/2019 SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC ! 72 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột là một lễ hội lớn ở Tây Nguyên ở cấp Quốc gia và được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm…