Trend - Bigsale Market

Chợ phiên cuối tuần (Bigsale Market) tại Tân Bình

Sự kiện Thao Dien Christmas Market 2018 - Saigon Outcast sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/12/2018 tại Sảnh trước toà nhà Pico Plaza - số 20 đường Cộng Hoà, 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.