Trend - Bến Tre

Lễ hội Dừa Bến Tre 2019 - Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14/11/2019 đến ngày 18/11/2019 tại thành phố Bến Tre.

Additional Info

 • Địa phương Bến Tre
 • Thời gian 14 - 18/11/2019
 • Giờ mở cửa 08:00 - 22:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/11/18" count_time="20:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
 • Ngày kết thúc Thứ hai, 18 Tháng 11 2019
 • Tháng Tháng 11
 • Năm 2019
 • Địa điểm Bến Tre

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phấm đặc sản tỉnh Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Sản phẩm đặc sản Bến Tre - Tiềm năng và phát triển bền vững”.

Additional Info

 • Địa phương Cung Văn hóa Lao động, HCMC
 • Thời gian 19 - 22/12/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 21:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/12/22" count_time="21:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ năm, 19 Tháng 12 2019
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 22 Tháng 12 2019
 • Tháng Tháng 12
 • Năm 2019
 • Địa điểm TP.HCM