Trend - Bát tràng

BatTrang Family – Hệ thống siêu thị gốm sứ Bát Tràng nhượng quyền thương hiệu.

BatTrang Family là hệ thống siêu thì gốm sứ Bát Tràng chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, giá trị và sứ mệnh của mô hình: