Trend - Bánh tráng phơi sương

Lễ hội Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng - Tây Ninh 2019

Từ ngày 20-25/12/2018, tại Sân vận động huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa, du lịch nghề làm Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần thứ II năm 2018.