Trend - Bán lẻ

Shop & Store Việt Nam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/03/2018 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Additional Info

 • Địa phương SECC - Quận 7, TP.HCM
 • Thời gian 28 - 30/03/2018
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 28 Tháng 3 2018
 • Ngày kết thúc Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018
 • Tháng Tháng 03
 • Năm 2018
 • Địa điểm TP.HCM

Shop & Store Việt Nam 2019 là sự kiện CONFEX quốc tế hàng đầu dành riêng cho ngành bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam.

Additional Info

 • Địa phương Quận 7, HCMC
 • Thời gian 27 - 29/03/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 27 Tháng 3 2019
 • Ngày kết thúc Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019
 • Tháng Tháng 03
 • Năm 2019
 • Địa điểm TP.HCM

Tiếp nối thành công, Triển lãm Quốc tế Ngành bán lẻ và NHƯỢNG QUYỀN Thương hiệu 2018 - Vietnam International Shop & Franchise Show 2018 sẽ diễn ra ⚡⚡⚡ từ ngày 01/11/2018 đến 03/11/2018 ⚡⚡⚡ (mở cửa từ 08:00 đến 17:00) tại ?? sảnh A - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh.

Additional Info

 • Khu vực SECC, Quận 7