Trend - Bàn chải tre

Bàn chải tre cao cấp House of Chay

Bàn chải tre cao cấp House of Chay là một phiên bản nâng cấp và thân thiện môi trường hơn so với bàn chải nhựa: