Trend - Automechanika

Automechanika Ho Chi Minh 2021 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2021

Automechanika Ho Chi Minh 2021 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2021 sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 30/06 - 02/07/2021 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Motorcycle Expo Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Mô tô 2019

Motorcycle Expo Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Mô tô 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28/02 - 02/03/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Automechanika Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2019

Automechanika Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28/02 - 02/03/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.