Hot trend - Automechanika

Automechanika Ho Chi Minh 2020 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2020

Sau thời gian tạm hoãn do tình hình dịch bệnh COVID-19, Automechanika Ho Chi Minh 2020 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2020 lần thứ 4 sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 20 - 22/08/2020 tại Trung tâm Hội chợTriển lãm Sài Gòn (SECC)

Motorcycle Expo Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Mô tô 2019

Motorcycle Expo Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Mô tô 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28/02 - 02/03/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Automechanika Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2019

Automechanika Ho Chi Minh City 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Dịch vụ Ô tô 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28/02 - 02/03/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.