Trend - Aquaculture

Aquaculture Vietnam 2019 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thủy sản tại Việt Nam

Triển lãm Aquaculture Việt Nam 2019 - một sự kiện quốc tế chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 16 - 18/10/2019 tại EFC (Trung tâm triển lãm quốc…