Trend - AgroViet

AgroViet 2019 - Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế 2019

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 (AgroViet 2019) là sự kiện xúc tiến thương mại lớn và quan trọng nhất trong năm 2019 của ngành nông nghiệp tại Việt Nam.