Trend - Đấu thầu

Dịch vụ Bán Đấu giá - Đấu thầu Cho thuê Bất động sản

Dịch vụ Bán Đấu giá - Đấu thầu Cho thuê Bất động sản trực tuyến (online) giúp các Bên đạt mức giá giao dịch tốt nhất bằng việc mời chào giá cạnh tranh,…

Dịch vụ Đấu thầu Xây dựng

Dịch vụ Đấu thầu Xây dựng trực tuyến (online) giúp Chủ đầu tư chủ động chọn Nhà thầu tốt nhất phù hợp dự toán, thực hiện một phần hay thi công toàn bộ…

Dịch vụ Đấu thầu Mua sắm - Chọn Nhà cung cấp

Giải pháp Đấu thầu mua sắm hoặc tìm thuê dịch vụ trực tuyến (online) giúp “Bên mua” chọn Nhà cung cấp phù hợp tốt nhất qua việc mở phiên đấu thầu công khai,…