Thông báo - Hoạt động

Thông báo - Hoạt động

Thông báo - Hoạt động: Mời đăng ký thuê gian hàng Hội chợ Triển lãm - Mời hợp tác, cộng tác,... Cơ hội đầu tư kinh doanh mới nhất từ VietBest®

Nhằm hỗ trợ đối tác giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ tại các Sự kiện - Hội chợ Triển lãm, VietBest tìm…

Xây dựng nội dung súc tích, logic và hấp dẫn nhất để giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ,..

Chụp ảnh, quay phim là hoạt động thiết thực giúp Khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp.

Biên tập hậu kỳ là giai đoạn tiếp sau công đoạn sản xuất – quay hình và trước khi sản phẩm được phát…

Hoạt động thiết kế, xử lý hình ảnh đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng chuyên môn và đầu tư lớn vào phần…

Kính gửi: Quý Thương nhân – Doanh nghiệp. .CÔNG TY TNHH VIETBEST Địa chỉ: 110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP.HCM…

Trang 2 / 2